Các bạn nhỏ trường Tiểu học Lê Lợi đã cùng với Ban phụ trách Đội cùng bắt tay thực hiện ý tưởng " Nhà vệ sinh thân thiện "